Worship and His commandments

Worship and His commandments – Aanbidding en Zijn geboden (Marhensia Handojo)

Indonesisch – Nederlands