De smalle weg naar God toe

Zondag 24 september 2017: “De smalle weg naar God toe” – “The narrow path to God” (Nederlands – Bahasa Indonesia)

– Ev. Case Schrage –

Aanbidding / Worship (klik hier voor de liedvolgorde)

Prediking / Message (klik hier voor een samenvatting)

Geen schaamte voor Jezus hebben (Ev. Case Schrage)

Zondag 23 oktober 2016: “Geen schaamte voor Jezus hebben” – “Don’t be ashamed of Jesus” (Nederlands)

– Ev. Case Schrage –

Aanbidding / Worship (klik hier voor de liedvolgorde)

Prediking / Message (klik hier voor een samenvatting)

Religie of relatie?

Zondag 17 april 2016: “Religie of relatie?” – “Religion or relationship?” (Nederlands – Bahasa Indonesia)

– Evangelist Case Schrage –

Aanbidding / Worship (klik hier voor de liedvolgorde)

Prediking / Message (klik hier voor een samenvatting)

Evangelist Case Schrage komt spreken (zondag 17 april 2016)

 Case Schrage werkte 23 jaar lang met leeuwen, tijgers, orka`s en andere wilde dieren totdat hijzelf getemd werd door God. Zeven maal kwam Case dichtbij de dood, maar God had een plan voor zijn leven.

Hij is nu fulltime evangelist en reist de hele wereld over om overal het evangelie te verkondigen. Zo spreekt hij in kerken, op jeugd- en tienerclubs en op scholen en brengt het evangelie van Jezus Christus op zo`n unieke wijze, dat hij ieder mens, waar ook ter wereld boeit.

Het gedrag van dieren gebruikt Case om inhoudelijk te spreken over actuele thema`s, zoals pesten, omgaan met verschillen, elkaar accepteren, verdraagzaamheid, leven in harmonie en vrede, het belang van evenwicht en balans, omgaan met angst… 

Wees welkom nu zondag 17 april om 10u30.

──────────────────────────────

Case Schrage worked for 23 years with lions, tigers, killer whales and other wild animals until he himself was tamed by God. Seven times Case was near death, but God had a plan for his life.

Now he is a full time evangelist and travels around the world to preach the gospel. He speaks in churches, at youth and teenage clubs, in schools and he brings the gospel of Jesus Christ in such a unique way that he can captivate anyone in the world.

He uses the behavior of animals to speak about current themes, such as bullying, handling differences, accepting each other, tolerance, living in harmony and peace, the importance of balance, dealing with fear… 

We welcome you this Sunday the 17th of April at 10h30.