Evangelist Case Schrage komt spreken (zondag 17 april 2016)

 Case Schrage werkte 23 jaar lang met leeuwen, tijgers, orka`s en andere wilde dieren totdat hijzelf getemd werd door God. Zeven maal kwam Case dichtbij de dood, maar God had een plan voor zijn leven.

Hij is nu fulltime evangelist en reist de hele wereld over om overal het evangelie te verkondigen. Zo spreekt hij in kerken, op jeugd- en tienerclubs en op scholen en brengt het evangelie van Jezus Christus op zo`n unieke wijze, dat hij ieder mens, waar ook ter wereld boeit.

Het gedrag van dieren gebruikt Case om inhoudelijk te spreken over actuele thema`s, zoals pesten, omgaan met verschillen, elkaar accepteren, verdraagzaamheid, leven in harmonie en vrede, het belang van evenwicht en balans, omgaan met angst… 

Wees welkom nu zondag 17 april om 10u30.

──────────────────────────────

Case Schrage worked for 23 years with lions, tigers, killer whales and other wild animals until he himself was tamed by God. Seven times Case was near death, but God had a plan for his life.

Now he is a full time evangelist and travels around the world to preach the gospel. He speaks in churches, at youth and teenage clubs, in schools and he brings the gospel of Jesus Christ in such a unique way that he can captivate anyone in the world.

He uses the behavior of animals to speak about current themes, such as bullying, handling differences, accepting each other, tolerance, living in harmony and peace, the importance of balance, dealing with fear… 

We welcome you this Sunday the 17th of April at 10h30.

Nieuw Forum online

Ik heb een nieuw forum aangemaakt. Op deze plaats kan er naar hartelust gediscussieerd worden, kunnen suggesties gegeven worden, of kan je in contact komen met andere leden van het forum door persoonlijke berichten naar elkaar te sturen.

Maak je vandaag nog lid en neem actief deel aan het forum. Klik hiervoor bovenaan deze website op de link ‘forum’ of ga naar volgende link: http://lwfbrugge.freeforums.net/

Gods zegen!

I have created an new forum. Here you can pour out your heart, have discussions, suggest items, or you can just make contact with other forum members via personal messages.

Become a member today and be start being active. You just have to click on the word ‘forum’ on top of this page of click on the following link: http://lwfbrugge.freeforums.net/ 

God bless!