De wijsheid van God

Zondag 27 augustus 2017: “De wijsheid van God” – “The wisdom of God” (Nederlands – Bahasa Indonesia)

– Ps. Hoo Handojo –

Aanbidding / Worship (klik hier voor de liedvolgorde)

Prediking / Message (klik hier voor een samenvatting)

Evangelist Case Schrage komt spreken (zondag 17 april 2016)

 Case Schrage werkte 23 jaar lang met leeuwen, tijgers, orka`s en andere wilde dieren totdat hijzelf getemd werd door God. Zeven maal kwam Case dichtbij de dood, maar God had een plan voor zijn leven.

Hij is nu fulltime evangelist en reist de hele wereld over om overal het evangelie te verkondigen. Zo spreekt hij in kerken, op jeugd- en tienerclubs en op scholen en brengt het evangelie van Jezus Christus op zo`n unieke wijze, dat hij ieder mens, waar ook ter wereld boeit.

Het gedrag van dieren gebruikt Case om inhoudelijk te spreken over actuele thema`s, zoals pesten, omgaan met verschillen, elkaar accepteren, verdraagzaamheid, leven in harmonie en vrede, het belang van evenwicht en balans, omgaan met angst… 

Wees welkom nu zondag 17 april om 10u30.

──────────────────────────────

Case Schrage worked for 23 years with lions, tigers, killer whales and other wild animals until he himself was tamed by God. Seven times Case was near death, but God had a plan for his life.

Now he is a full time evangelist and travels around the world to preach the gospel. He speaks in churches, at youth and teenage clubs, in schools and he brings the gospel of Jesus Christ in such a unique way that he can captivate anyone in the world.

He uses the behavior of animals to speak about current themes, such as bullying, handling differences, accepting each other, tolerance, living in harmony and peace, the importance of balance, dealing with fear… 

We welcome you this Sunday the 17th of April at 10h30.

Agenda zomer 2015

Deze zomer (maanden juli en augustus) zijn er een aantal wijzigingen:

  • Beginuur samenkomst op zondag: 10u30 (i.p.v. 11u)
  • 19/7: geen samenkomst
  • 26/7 om 15u30: Ps. Dan Lee komt spreken

This summer (July and August) there are a couple of changes:

  • The meetings on Sunday will start at 10h30 AM (instead of 11h AM)
  • 7/19: no meeting
  • 7/26 at 15h30: Ps. Dan Lee will minister in our church

Kul Bal, nu zondag 3 mei 2015 om 15u30

Nu zondag 3 mei 2015 komt evangelist Kul Bal spreken hier in Brugge. De samenkomst wordt verplaatst naar de namiddag om 15u30. Gods zegen!

This Sunday the 3rd of May 2015, evangelist Kul Bal will be speaking here in Bruges. The meeting will be moved to the afternoon at 3h30 PM. God bless!

Hari minggu depan tgl 3 mei 2015, ev. Kul Bal akan melayani di kebaktian di Brugge. Jam kebaktian akan di mundurkan ke jam 15.30. Tuhan memberkati

Zomeruur – Summer time 29/03/2015

Komende zondagochtend wordt 2 uur verzet naar 3 uur. Zomeruur dus! Vergeet niet om hier rekening mee te houden…

Tot zondag!


This Sunday morning 2 o’clock becomes 3 o’clock in the morning. Summer time! Don’t forget to change your clocks!

See you then!

Nieuw Forum online

Ik heb een nieuw forum aangemaakt. Op deze plaats kan er naar hartelust gediscussieerd worden, kunnen suggesties gegeven worden, of kan je in contact komen met andere leden van het forum door persoonlijke berichten naar elkaar te sturen.

Maak je vandaag nog lid en neem actief deel aan het forum. Klik hiervoor bovenaan deze website op de link ‘forum’ of ga naar volgende link: http://lwfbrugge.freeforums.net/

Gods zegen!

I have created an new forum. Here you can pour out your heart, have discussions, suggest items, or you can just make contact with other forum members via personal messages.

Become a member today and be start being active. You just have to click on the word ‘forum’ on top of this page of click on the following link: http://lwfbrugge.freeforums.net/ 

God bless!

Nieuw website design

Het design van de website is volledig vernieuwd. Hopelijk vinden jullie het geslaagd. 🙂

The design of the website is improved. Hopefully you can agree with me. 🙂

Zondag 26 oktober om 15u00

Deze zondag 26 oktober is de samenkomst uitzonderlijk om 15u00 ’s middags. Vergeet ook niet dat het winteruur ingaat van zaterdag 25/10 op zondagnacht 26/10 : 3u wordt 2u ’s morgens.

This Sunday the 26th of October the meeting will be at 3 PM in the afternoon. Don’t forget that it’s the switch of the daylight savings time: 3 AM becomes 2 AM Sunday morning the 26th of October.

Hari minggu tgl 26 oktober ibadah jam 15h00 sore. Jangan lupa jam harus dimundurin: jam 3 jadi jam 2 pagi (tgl 26 oktober).

Profeet/ psalmist Abraham Laisina komt ZATERDAG 27 september

Deze zaterdag 27 september komt profeet en psalmist Abraham Laisina ons bedienen. De samenkomst is om 16u op ZATERDAG. De samenkomst op zondag gaat dus niet door.

This Saturday the 27th of September we welcome prophet and psalmist Abraham Laisina. The meeting will be at 4 PM on SATURDAY. The meeting on Sunday is hereby cancelled.

Hari sabtu 27 september nabi Abraham Laisina datang untuk melayani kita. Kebaktian minggu ini hari SABTU jam 4 siang. Jadi kali ini hari minggunya tidak ada kebaktian.

Gastspreker Henk Karelse

Nu zondag 27 juli 2014 komt Ps. Henk Karelse spreken in onze gemeente. Wij willen jullie dan ook hartelijk verwelkomen.

Achtergrondinfo:

Hij is samen met echtgenote Corrie lang voorganger geweest van de pinkstergemeente ‘De Banier’ in Almelo. Hij stapte 48 jaar geleden de toen nog piepkleine gemeente binnen als lid, studeerde aan de Bible College of Wales, waarna 44 jaren van ‘actieve dienst’ in en vanuit dezelfde gemeente volgden. Samen met echtgenote Corrie werkte hij tien jaar in Indonesië. In 1983 keerde hij terig naar Almelo, om daar  voorganger te worden. In die functie vindt nu naar zijn zeggen een ‘wisseling van de wacht’ plaats. Er staan twee andere voorgangersparen klaar, die al in de gemeente actief zijn: Michèl en Sandy van Zuthem en John en Tamara Mijerink.

“Wij danken de Heer dat Hij jonge mensen geroepen en voorbereid heeft voor deze taak en dat zij die mogen uitoefenen in de veilige samenwerking met vele andere leiders”, meldt Karelse in Banier Magazine. Op een andere manier dan tot nu toe hopen hij en zijn vrouw wel dienstbaar en actief te blijven in de gemeente. Karelse spreekt zijn dankbaarheid uit voor de samenwerking met voormalige voorgangers en medeoprichters van de gemeente, zoals Elia Lefeu en andere leden van die familie. En voor die met vele oudsten.

“Maar om een relevante gemeente te zijn is het zo nodig om eigentijds te zijn en moderne middelen te gebruiken, zonder af te doen aan de waarheid van Gods Woord. Om een multiculturele gemeente te zijn moeten we bereid zijn onze eigen blik af te zetten en leren op een andere manier naar de dingen te kijken. Ik geloof dat De Banier zal blijven groeien en een steeds grotere apostolische rol zal vervullen.”

Bron: http://www.uitdagingonline.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1784:voorganger-henk-karelse-met-pensioen&catid=1:national

Opnames samenkomsten / Recordings meetings

Vanaf nu post ik de opnames van de samenkomsten in een apart bericht op de website. Op die manier is het gemakkelijker om commentaar te geven over een specifieke samenkomst. Of om een specifieke samenkomst te delen met iemand via bijvoorbeeld sociale media.

Gods zegen!

From now on I make a new post for each new set of recordings from a meeting. That way it is easier to comment on a specific meeting. It’s also easier to share a specific meeting with someone via e.g. social media.

God bless!

Dari sekarang aku bikin message baru buat tiap rekaman dari kebaktian kita. Soalnya begitu lebih gampang untuk kasi komentar. Juga lebih gampang untuk share kebaktian spesifik sama orang-orang lewat media sosial.

Tuhan memberkati!

UPDATE: Samenkomst zaterdag 4 januari 2014 om 15u

Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! Onze eerste samenkomst in 2014 is verplaatst naar zaterdag 4 januari om 15u.
────────
Merry Christmas and a Happy New Year! Our first meeting in 2014 will be Saturday the 4th of January at 3 PM.
────────
Selamat Hari Natal dan selamat Tahun baru! Waktu ibadah kita yang pertama di 2014 hari sabtu 4 Januari jam 3 siang.

Zondag 24 november 2013 om 16u

Uitzonderlijk is de samenkomst van 24 november om 16u. Iets langer uitslapen dus… 😉 Gods zegen!
────────
Sunday the 24th the meeting is at 4 PM. You can all enjoy a longer night sleep… 😉 God bless!
────────
Hari Minggu 24 november kebaktiannya jam 16.00 sore. Anda bisa tidur lebih lama sedikit… 😉 Tuhan memberkati!

Website update

De website is een beetje geupdate. Hier en daar heb ik een paar teksten vertaald naar het Engels. Er zijn ook 2 nieuwe pagina’s:

– Verjaardagen (onder kalender). Hier staan de meeste verjaardagen van de leden/vrienden van de kerk. Het is wel beveiligd met een wachtwoord. Als er iemand interesse heeft om deze pagina te zien, kan je een mailtje sturen naar livingwatersfellowshipbrugge@gmail.com

– Routebeschrijving (onder contact). Dit spreekt voor zich.

Veel plezier! En Gods zegen!

P.S. Als er suggesties voor verbeteringen zijn, dan hoor ik het graag!

Nieuw websiteadres :)

Gelukkig Nieuwjaar 2013!

Wij wensen jullie een jaar waarin we meer zullen wandelen in Gods plan voor ons leven. Steeds verandert van glorie tot glorie, meer gelijkend op Jezus Christus.

Vanaf dit nieuwe jaar heeft de website een nieuw adres, nl. http://www.livingwatersfellowshipbrugge.be
Geen nood: het oude adres werkt ook nog, maar je wordt dan direct doorgestuurd naar het nieuwe adres. Verander dus vandaag nog je favoriete bookmark…

Gods zegen!