Berichten / Posts

Liefde faalt nooit – Love never fails

Zondag 3 juni 2018: “Liefde faalt nooit” – “Love never fails” (Nederlands – Bahasa Indonesia)

– Ps. Hoo Handojo –

Aanbidding / Worship (klik hier voor de liedvolgorde)

Prediking / Message (klik hier voor een samenvatting)

Humility

Zondag 28 februari 2021: “Humility” – “Nederigheid” (Bahasa Indonesia – Nederlands)

– Marhensia Handojo –